Продукти и услуги на Смарт Консултинг Солюшънс ООД - Smart Consulting Solutions
Софтуер

Софтуер

Услуги, свързани с:

 • разработване на приложения в Microsoft Office и извън него

 • изграждане и поддръжка на бази данни

 • автоматизация на процеси

 • обучение

Събота, 12 Септември 2015 22:21
Vba функции и процедури за Microsoft Office
Софтуер

Съзаване на Vba функции и процедури за Microsoft Office и други без значение от сложността. Опит с: Microsoft Access Microsoft Excel Microsoft Visio Microsoft Word Corel Draw Примери за функции и процедури: -изписване на число словом -конвертиране от латиница на кирилица или обратно -автоматично създаване на пасери около маркиран обект с определна дебелина, цвят /Corel Draw/  

Събота, 12 Септември 2015 10:06
Автоматизации и улеснения в продуктите на Microsoft Office и други
Софтуер
Събота, 04 Януари 2014 20:42
Практически занимания и обучение по Microsoft Access
Софтуер

Смарт Консултинг Солюшънс ООД предлага различни форми и възможности за обучение по Microsoft Access.

Събота, 12 Септември 2015 22:35
Запитвания /queries/ към бази данни
Софтуер
Създаваме - променяме запитвания по следните видове бази данни: -Microsoft Access -Microsoft SQL Server -MySQL -PostgresQL -MS Excel, без значение от нивото на сложност. 
Събота, 12 Септември 2015 22:17
Детектиране на дублажи в бази данни
Бази данни

Анализ на бази данни по определен критерий или група от критерии и генериране на списъци, които разкриват повторения в съответните списъци.

 

Събота, 12 Септември 2015 21:59
Детектиране на дублажи в бази данни по адрес
Бази данни

За да се детектират дублажи в бази данни по адрес, е необходимо разбираемо за Google въвеждане на адресите. Резултатите предоставени от Google са приблизително точни и могат да бъдат добра база за търсене на дублажи. Желателно е освен адреса да има и друг помощен индикатор, например основна дейност, който да бъде допълнителен критерий при търсене на дублажи.

 

Генерира се списък с евентуалните дублажи, който би подпомогнал корегирането на базата данни.

Уеб услуги

Уеб услуги

Услуги, свързани с:

 • хостинг на сайтове

 • регистрация и обновяване на домейн имена

 • WEB приложения: php, javascript

 • WEB бази данни:MySQL, PostgresQL

 • WEB платформи и формуляри:Joomla

 • Цялостни WEB решения:Изграждане на сайтове под Joomla

 

 

 

Вторник, 11 Април 2017 20:51

При мигриране на данни, ъпгрейд на сайт или смяна на домейн, можем да проверим дали линковете от първоначалния сайт са запазени в новата версия на сайта или в новия домейн.

Неделя, 18 Декември 2016 21:25
Смарт Консултинг Солюшънс ООД може да създаде авторско съдържание, вместо Вас, във вече инсталираните компоненти на CMS Joomla. За целта като задание са необходими някои Ваши основни насоки.
Събота, 03 Септември 2016 09:24
Консултация / обучение по Джумла

Смарт Консултинг Солюшънс ООД може да предложи обучение или консултация по поддържането и управлението на CMS JOOMLA за Вас или Ваш служител.

Услуги за етажните собствености

Услуги за етажните собствености

Убедени сме, че всеки собственик би допринесъл за създаването на приветлива и безопасна околна среда, която прилежи към собствеността му.

Убедени сме също, че основната причина в последните години хората да не полагат особени грижи е липсата на доверие, както и съмнения за евентуални злоупотреби с общите средства.

Като решение предлагаме голям набор от услуги и продукти.

В зависимост от инциативността на домоуправителя на Етажната собственост, можете да се избере:

 1. Вие като домоуправител, да извършвате административните дейности /следене на приходи, разходи, съставяне на отчети, покани, бележки, графици/. Програма Съседи ще Ви помогне да намалите времето което отделяте на месец за тази дейност, максимум до един час! Необходимо е да имате компютър, принтерът е допълнително удобство! Програмата ще Ви облекчи и при провеждане на Общи събрания! Вижте в детайли секция "Програма Съседи".
 2. Можете да ни доверите всички тези административни дейности на нас. Цената отново е съобразена с Вашето участие! За повече информация, останете в настоящата секция!

Събота, 12 Септември 2015 10:20
Провеждане на общо събрание на етажна собственост
Услуги за Етажни собствености

Услугата има за цел организация та и провеждането по законоустановен ия начин на Общо събрание на Етажната собственост. 

Събота, 12 Септември 2015 10:17
Регулярно администриране на етажна собственост
Услуги за Етажни собствености

Предимства на услугата:

 • Постъпленията за ЕС са регулярни и с висока събираемост.
 • Съпоставимост на приходи, разходи и задължения към ЕС, което позволява съставянето на бюджет.
 • Услугата не заменя избраните от общото събрание на ЕС домоуправител или касиер.
 • Услугата не изземва длъжността нито на домоуправителя, нито на касиера. В услугата не се включва каквато и да е поддръжка на общи части, почистване или други организационни дейности.
 • При желание може да се създаде необходимата организация за ползване на услугите на професионален касиер /ИзиПей/:
 • Средствата събрани от професионалния касиер са на разположение 24/24 часа и домоуправителят може да се разпорежда с тях по всяко време, като всеки приход или разход се отразява със съответния документ.
 • Събраните средства от професионалния касиер са по индивидуална сметка на ЕС.
 • При необходимост на пари в брой, офисите на професионалния касиер са многобройни и много от тях с удължено работно време /включително събота и неделя/.
 • Създава се прозрачна и справедлива организация при събиране на вноските и разходването на набраните суми.
 • ЕС получава ежемесечен финансов отчет по имейл.
 • Всеки месец неспазилите сроковете за плащане на дължимите вноски, получават покани по имейл и/или в пощенската си кутия.
 • При редовно неплащане се съставят протоколи и се предприемат последващи стъпки за събиране на сумите.
 • Сключване на безсрочен договор, който може да се прекрати с едномесечно предизвестие.
 • Комуникация по имейл с Домоуправителя или упълномощено от него лице.
 • Цената на услугата е спрямо избраната опция за получаване на документите от ЕС.