Софтуер

Софтуер (6)

Услуги, свързани с:

  • разработване на приложения в Microsoft Office и извън него

  • изграждане и поддръжка на бази данни

  • автоматизация на процеси

  • обучение

Създаване на отчети и визуализиране на данни с reporting системи
Софтуер
Смарт Консултинг Солюшънс ООД предлага различни форми на визуализиране на информацията: динамични справки, които организират информацията за нуждите на потребителя или прецизно форматиране на отчет за определен вид хартия или определен тип визуализация.
Създаване на отчети и визуализиране на данни с Ms Office приложения и графични програми
Софтуер
Смарт Консултинг Солюшънс ООД може да реализира алгоритми за визуализиране на  информацията от базите данни в Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio, Microsoft OutlookCorel Draw, както и записване на данните в различни формати: html, xml, csv, txt и други с цел обмен на информация между различни системи.
Създаване на формуляри към бази данни в Microsoft Access
Софтуер
Смарт Консултинг Солюшънс ООД може да създаде формуляри в Microsoft Access,  чрез които да се въвежда информация в различни видове бази данни и да се осъществява контрол върху въведената информация.
Практически занимания и обучение по Microsoft Access
Софтуер

Смарт Консултинг Солюшънс ООД предлага различни форми и възможности за обучение по Microsoft Access.

Автоматизации и улеснения в продуктите на Microsoft Office и други
Софтуер
Vba функции и процедури за Microsoft Office
Софтуер

Съзаване на Vba функции и процедури за Microsoft Office и други без значение от сложността. Опит с: Microsoft Access Microsoft Excel Microsoft Visio Microsoft Word Corel Draw Примери за функции и процедури: -изписване на число словом -конвертиране от латиница на кирилица или обратно -автоматично създаване на пасери около маркиран обект с определна дебелина, цвят /Corel Draw/