Събота, 15 Октомври 2016 12:53

Регулярно администриране на етажна собственост

Оценете
(0 гласа)
Регулярно администриране на етажна собственост
Услуги за Етажни собствености

Предимства на услугата:

 • Постъпленията за ЕС са регулярни и с висока събираемост.
 • Съпоставимост на приходи, разходи и задължения към ЕС, което позволява съставянето на бюджет.
 • Услугата не заменя избраните от общото събрание на ЕС домоуправител или касиер.
 • Услугата не изземва длъжността нито на домоуправителя, нито на касиера. В услугата не се включва каквато и да е поддръжка на общи части, почистване или други организационни дейности.
 • При желание може да се създаде необходимата организация за ползване на услугите на професионален касиер /ИзиПей/:
 • Средствата събрани от професионалния касиер са на разположение 24/24 часа и домоуправителят може да се разпорежда с тях по всяко време, като всеки приход или разход се отразява със съответния документ.
 • Събраните средства от професионалния касиер са по индивидуална сметка на ЕС.
 • При необходимост на пари в брой, офисите на професионалния касиер са многобройни и много от тях с удължено работно време /включително събота и неделя/.
 • Създава се прозрачна и справедлива организация при събиране на вноските и разходването на набраните суми.
 • ЕС получава ежемесечен финансов отчет по имейл.
 • Всеки месец неспазилите сроковете за плащане на дължимите вноски, получават покани по имейл и/или в пощенската си кутия.
 • При редовно неплащане се съставят протоколи и се предприемат последващи стъпки за събиране на сумите.
 • Сключване на безсрочен договор, който може да се прекрати с едномесечно предизвестие.
 • Комуникация по имейл с Домоуправителя или упълномощено от него лице.
 • Цената на услугата е спрямо избраната опция за получаване на документите от ЕС.

Услугата е месечен абонамет за етажна собственост. Сключва се безсрочен договор, който може да се прекрати с едномесечно предизвестие.

При съгласие от Етажната Собственост услугата може да включва следните дейности:

 1. Създаване на имейл на Етажната собственост, който да бъде предоставян за комуникация с финансови организации /професионален касиер/. През създадения имейл ще се изпращат месечните отчети към Етажната собственост, както и покани за просрочени суми.
 2. Създаване на индивидуална микросметка за Етажната Собственост.
 3. Поверяване на касиерските функции на професионален касиер - ИзиПей. Събираните такси и комисиони от ИзиПей не са включени в стойността на услугата. Те са съгласно тарифата на Изипей. Стойността им е незначителна: при вноска до 10 лв, събраната такса е 0.17 лв.
 4. Поемане на отчетно, бюджетно, организационни функции в етажната собственост, както следва:

-Ежемесечно начисляване на месечна такса вход /на брой обитатели/ и фонд ремонти, съгласно ЗУЕС.

-Ежемесечно начисляване на наеми за отдадени общи части под наем, съгласно ЗЗД.

-Създаване на бележки за ежемесечно регулярно плащане на дължимите вноски.

-Ежемесечно обработване на информацията за постъпилите плащания и извършените разходи, въз основа на данни от ИзиПей и данни на домоуправителя.

-При упълномощаване, извършване на плащане на комунални разходи /ЧЕЗ, такса за поддръжка и регулярни проверки на асансьор, абонамент чистач и други абонаменти/.

-При упълномощаване, прехвърляне на излишъка от натрупани средства по микросметка към банкова сметка на името на етажната собственост или управителния съвет в края на всеки месец.

-Ежемесечно изготвяне на обща покана за плащане в определените за месеца срокове.

-Ежемесечно изготвяне на индивидуални покани за плащане на просрочени задължения, а при наличие на имейл за комуникация със задълженото лице, изпращане на поканата по имейл.

-Съставяне на констативни протоколи, съгласно ЗУЕС, за регулярно просрочване и липса на плащания към етажната собственост, които трябва да се подпишат от ръководството на Етажната Собственост и да се предадат на Общината за налагане на предвидените по ЗУЕС санкции.

-Предоставяне на информация за дължими суми и дължима законова лихва върху тях, с цел подаване от управителя на Етажната собственост на искова молба съгласно ГПК за събиране на дългове над 200 лв чрез съдия изпълнител.

-Създаване на ежемесечен финансов отчет , включващ всички приходи и разходи, както и ликвидните наличности по каса и всички видове сметки.

-Създаване на тримесечни рекапитулации с начислените вноски и наеми като стойност и извършените плащания като дата.

-Създаване на график за почистване на снега - максимум два пъти годишно.

-Веднъж годишно, ревизия и проверка на предоставените данни от домоуправителя на база първични документи и предоставена информация по мейл или смс. Проверката се провежда в наш офис след предварителна уговорка. При наличие на каса на Етажната собственост се извършва преброяване на касовата наличност!

 Цена на услугата спрямо спрямо избраната опция за получаване на документите от ЕС:

 1. Цена на абонамента: 1 лев на апартамент от ЕС. Документи по имейл към домоуправителя и към ЕС.  Домоуправителят получава имейли с всички изготвени документи: отчети, покани, бележки с дължими регулярни суми, графици и т.н. и има ангажимента да ги разпечата и да ги предостави на Етажната собственост. Бележките за регулярно плащане на вноските е необходимо и да се ламинират, за да се запазят по-продължително. В полето ваучер трябва да се запише by_mail, за да се възползвате от цената.
 2. Цена на абонамента: 2 лева на апартамент от ЕС. Разпечатани и ламинирани документи. Домоуправителят получава и в разпечатан вид по пощата или по куриер всички изготвени документи: отчети, покани, бележки с дължими регулярни суми, графици и т.н.  Ангажимент на домоуправителя е предоставянето им на Етажната собственост. В полето ваучер трябва да се запише print_doc, за да се възползвате от цената.
 3. Цена на абонамента: 3 лева на апартамент от ЕС.  Разпечатани, ламинирани  и раздадени документи на ЕС. Поканите за просрочени суми и ламинираните бележки с регулярните месечни суми се изпращат директно на ЕС по пощата или куриер. Домоуправителят получава имейл, както по пощата или по куриер предвидените за него отчети.


Като количество в поръчката, моля въведете броя на апартаментите + общите обекти под наем в Етажната собственост. Месечният абонамент ще се преизчисли автоматично!


Прочетена 4593 пъти Последно променена в Събота, 15 Октомври 2016 12:53

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.